Období, během kterého bylo možné dotazník vyplnit, již uplynulo.